MiCROTEC - MiCROTEC blir partner med EUs SINTETIC projekt
8 november 2023

MiCROTEC blir partner med EUs SINTETIC projekt

Skogen är av stor betydelse för att EU ska kunna uppnå sina mål för biologisk mångfald och klimat. I år lanserades därför det EU-finansierade projektet SINTETIC. Huvudsyftet med SINTETIC är att inrätta och demonstrera ett spårbarhetssystem för träd, stockar och brädor baserat på innovationer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).
MiCROTEC blir partner med EUs SINTETIC projekt

MiCROTEC är det enda företaget som erbjuder scannings- och optimeringslösningar för hela träbearbetningsindustrin och är en stolt partner till projektet SINTETIC. Vi är glada över att arbeta tillsammans med 20 partners, såsom universitet, forskningsinstitut och industriföretag, för att ge en komplett lösning som redan från skogen ger den behövda dataanalysen för ändamålet.

Den viktigaste funktionen i detta projekt är MiCROTEC Connect, fingeravtryckssystemet baserat på CT Log-scannade stockar. Genom integrerade och innovativa scanner- och programvarulösningar kan varje produkt spåras från virtuella brädor till verkliga brädor. På samma sätt kan de enskilda brädorna spåras tillbaka till sina ursprungliga stockar. Med hjälp av MiCROTEC:s expertis och kapacitet kommer projektet SINTETIC snart att möjliggöra exakt spårning av den slutliga träprodukten tillbaka till det enskilda trädet i en utpekad skog.

 

Vi ser fram emot att arbeta med detta projekt och bidra till en mer hållbar framtid.

Mer information om EU-projektet SINTETIC hittar du här.