MiCROTEC - MiCROTEC kumppaneina EU:n SINTETIC-hankkeessa
8. marraskuuta 2023

MiCROTEC kumppaneina EU:n SINTETIC-hankkeessa

Metsät ovat tärkeitä EU:n biologisen monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tänä vuonna käynnistettiinkin EU:n rahoittama SINTETIC-hanke. SINTETIC-hankkeen keskeisenä tavoitteena on perustaa ja demonstroida puiden, tukkien ja lautojen jäljitettävyysjärjestelmä, joka perustuu tieto- ja viestintätekniikan innovaatioihin.
MiCROTEC kumppaneina EU:n SINTETIC-hankkeessa

MiCROTEC on ainoa yritys, joka tarjoaa mittaus- ja optimointiratkaisuja koko puunjalostusteollisuudelle, ja on iloinen voidessaan toimia SINTETIC-hankkeen kumppanina. Olemme innoissamme voidessamme tehdä yhteistyötä 20 kumppanin, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuusyritysten, kanssa, jotta voimme tarjota kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka lähtee metsästä ja ottaa huomioon kaiken tiedon analysoinnin eri tarkoituksiin.

 

Hankkeen tärkein ominaisuus on MiCROTEC Connect, CT Log -skannattuihin tukkeihin perustuva sormenjälkijärjestelmä. Integroitujen ja innovatiivisten mittaus- ja ohjelmistoratkaisujen avulla jokainen tuote voidaan jäljittää virtuaalisista kappaleista todellisiin kappaleisiin. Samoin yksittäiset kappaleet voidaan jäljittää takaisin alkuperäisiin lokitietoihin. MiCROTECin asiantuntemuksen ja valmiuksien avulla SINTETIC-hanke mahdollistaa pian lopullisen puutuotteen tarkan jäljittämisen takaisin yksittäiseen puuhun nimetyssä metsässä.

 

Odotamme innolla työskentelyä tässä hankkeessa ja osallistumista kestävämpään tulevaisuuteen.

 

Lisätietoja EU:n SINTETIC-hankkeesta löytyy täältä.