MiCROTEC - Microtec Connect

MiCROTEC Connect

MiCROTEC Connect är det äkta fingerprintsystemet baserat på CT-scannade stockar. Genom de integrerade och innovativa scanner- och mjukvarulösningarna och MiCROTEC Ai-plattformen kan varje stock spåras från virtuella till verkliga brädor. På samma sätt kan de enskilda brädorna spåras tillbaka till sina ursprungliga stockar och identifieras i varje produktionssteg. Detta modulära koncept erbjuder enorma fördelar för optimering av värde och utbyte i hela linjen.
MiCROTEC Connect

Äkta fingerprintlösning från stock till slutprodukt

Detaljer
CT Log

Världsunik datortomograf för stockar

Detaljer
Logeye

Multisensor kvalitet och dimensions scanner för timmerstockar

Detaljer
Logeye Stereo

Revolutionerande tvärgående stereoskopisk dimension scanner för timmerstockar

Detaljer
Truespin

Scanner för stock rotation och rörelsekontroll

Detaljer
Goldeneye Transverse

Tvärsgående multi-sensor kvalitetsscanner med hög precision

Detaljer
Finscan

Effektiv tvärgående multisensorisk kvalitetsscanner

Detaljer
Goldeneye

Den mest pålitliga multisensorkvalitetsscannern för barrträ

Detaljer
Mill Manager

Övergripande analys, övervakning och planeringslösning från stock till slutprodukt

Detaljer