MiCROTEC - Dator tomografi

Dator tomografi (CT)

"För framtidens sågverk" - Det har alltid varit sågverkens dröm att se vad som finns i stocken innan sågningen..  Med CT Log, är den drömmen nu sann.
See inuti stocken innan den sågas

See inuti stocken innan den sågas

Full digital rekonstruktion av stocken och virtuell sortering för verklig värdeoptimering i sågprocessen

Optimera produkter utifrån värde snarare än volym

Optimera produkter utifrån värde snarare än volym

Datortomografi scannar och gör en digital rekonstruktion av de interna egenskaperna i stocken, vilket tillåter bedömningen av den optimal postningsmönstret i realtid.

"Såga från insidan ut"

"Såga från insidan ut"

Storlek och placering av inre trädefekter kan beskrivas exakt i alla tre dimensioner

Den digitala stocken

Den digitala stocken

Med hjälp av de interna defekterna utvärderar CT Log utseende, kvalitet och hållfasthetsegenskaper och bedömer deras inverkan på slutprodukterna före den fysiska nedbrytningen av stocken. Sågnings- och apteringslösningar optimeras kontinuerligt baserat på högsta kvalitet och värde, vilket gör att produktionen kan styras utifrån prioriteringar i realtid. 

Cut on demand

Cut on demand

⤫ 100 % optimal kapningslösning baserad på högsta värdet av slutprodukten

⤫ Ökat värde av varje sågad stock jämfört med alla andra nedbrytningslösningar

⤫ Maximering av kvaliteten på utbytet som avsevärt ökar intäkter och försäljningsvärde