MiCROTEC - Teknologi
Teknologi

Teknologi

Innovativa teknologier för dig

Varje dag på MiCROTEC investerar vi i utveckling för att ta fram och erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder och för träindustrin. 

Våra avancerade teknologier

Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI)

Artificiell intelligens, framförallt områdena maskininlärning och djupinlärning, syftar till att skapa expertsystem som gör förutsägelser baserade på indata som tidigare analyserats av specialister. MiCROTECs lösningar inkluderar bearbetningsmetoder baserade på avancerad AI/ML för att utnyttja maskinens möjlighet att efterlikna vad en expert förväntar sig av indata. Detta leder till tillförlitlig detektering, vilket gör att systemet kan anpassas till ett material med mycket föränderliga fysiska och synliga egenskaper, som trä.

More
Datortomografi (CT)

Datortomografi (CT)

Datortomografi, eller CT-scanning, är en teknik som används för att få detaljerade bilder av ett objekts inre egenskaper. CT-skanningar erhålls genom flera röntgenmätningar, tagna från olika vinklar. Vårt flaggskepp CT-Log använder datortomografi för att möjliggöra fullständig digital rekonstruktion och virtuell gradering av hela stockar i realtid.

More
X-ray

X-ray

Röntgenstrålning är en form av elektromagnetisk strålning som inte skiljer sig från synligt ljus. Röntgenstrålar har mycket högre energi än synligt ljus och kan passera genom de flesta material, inklusive trä, frukt och människokroppen. Röntgenstrålar används för att generera bilder av de inre strukturerna i timmer och stockar, t.ex. kvistar, klyvöppningar och hartsfickor.

Lasertriangulering

Lasertriangulering

I våra scannrar inkluderar vi dimensional scanning från lasertriangulering för att digitalisera komplexa 3D former, t.ex. geometrin från stockar och brädor. Det data som erhålls används för att beräkna exakta mått på diameter, längd, krökning och avsmalning. Lasertriangulering erhålls genom att para ihop en laserkälla och en kamera som pekar mot ett objekt med en fast relativ vinkel. Genom att utnyttja laserljusets reflektion på objektets yta beräknas det relativa avståndet med hjälp av trigonometri.

Stereoskopi

Stereoskopi

Binokulärt seende är den typ av seende som möjliggör tredimensionell uppfattning av den omgivande miljön. Stereoskopisk bildbehandling är den digitala motsvarigheten till binokulärt seende, där djupet rekonstrueras genom att kombinera ett par bilder av samma scen som tagits från en något annorlunda synvinkel. MiCROTEC-scannrar använder stereoskopi för att få en digital rekonstruktion av tredimensionella scener och objekt.

Hyperspektral teknik

Hyperspektral teknik

Den mänskliga näthinnan samlar färginformation genom att kombinera ljusets intensitet i tre spektralband, centrerade i det röda, gröna respektive blå (RGB) bandet i det elektromagnetiska spektrumet. Färgåtergivningen i den digitala världen följer också denna princip, och i de flesta tillämpningar registreras färgbilder med en kamera som mäter färg som en linjär kombination av samma tre grundfärger (trikromaci eller RGB-bildbehandling). Naturligtvis är även bildskärmar och displayer RGB. När det är nödvändigt att registrera färginformation mer exakt, eller om det finns behov av högre spektral upplösning, använder vi vår egenutvecklade hyperspektrala kamera för att samla in färginformation över hundratals spektralband.

Höghastighetsbildbehandling

Höghastighetsbildbehandling

Crometic: In-house utvecklade CMOS sensorer med full HD upplösning och 600 bilder per sekund