MiCROTEC - Artificiell Intelligens

MiCROTEC Ai 

Upptäck vår AI-plattform för djupinlärning i alla våra produkter, som ger kunderna ännu bättre sorteringsresultat.
Artificiell Intelligens erbjuder reella fördelar

Artificiell Intelligens erbjuder reella fördelar

Nyckeln till framgångsrik användning av djupinlärande AI är en stor mängd rätt data, rätt verktyg och ett team med rätt personer som vet vad som behöver göras.

Ett steg framåt

Ett steg framåt

Djuplärande AI ingår i alla MiCROTEC-produkter, oavsett om de är avsedda för stockar, timmer eller hyvlat virke.

MiCROTEC Ai känner även igen mönster som är estetiskt önskvärda, vilket säkerställer visuellt tilltalande ytor. Hittills har ingen scanner kunnat göra det.

""Vi har fört samman AI-kunskapen från alla MiCROTEC-filialer och de befintliga teknikerna för att ta möjligheterna med djupinlärd AI inom träindustrin till en ny nivå.""

""Vi har fört samman AI-kunskapen från alla MiCROTEC-filialer och de befintliga teknikerna för att ta möjligheterna med djupinlärd AI inom träindustrin till en ny nivå.""

Patrick Freeman - Chief Technology Officer

Artificiellt seende baserat på heuristiska processer

Artificiellt seende baserat på heuristiska processer

⤫ Över 30 års erfarenhet av datorseende
 
⤫ Omfattande bibliotek för klassiska algoritmer för datorseende möjliggör komplexa detekteringsuppgifter
 
⤫ Effektiva algoritmer med hög utföringshastighet möjliggör användning av vanliga datorer

Artificial Vision baserad på djupinlärning

Artificial Vision baserad på djupinlärning

⤫ Varje enskild nod urskiljer en egenskap i materialets yta
 
⤫ Nya algoritmer möjliggör skapandet av djupa neurala nätverk med många lager
 
⤫ Inlärning baserad på exempel: ett datadrivet sätt att lösa svåra problem

MiCROTEC "Ai-Inside"

MiCROTEC "Ai-Inside"

När det gäller stockar stöder MiCROTEC Ai inte bara scannern i bedömningen av defekter som döda kvistar, kådlåpor eller tjurved, utan avgör också den exakta volymen på vintern. När det finns frusen snö på stockarna överskattas volymen ofta. Med MiCROTEC Ai kan scannern skilja snö från virket och mäta stockar mer exakt.

En stor databas

En stor databas

För att skapa och vidareutveckla sin AI-plattform använder MiCROTEC samtliga olika sensorer i sina scannrar. Detta gör att vi kan samla in nödvändig data så att vårt AI kan lära sig på bästa möjliga sätt. Sedan behöver vi rätt verktyg för att bearbeta datan och så många prover som möjligt så att AI:n fortsätter att bli bättre. Vår stora databas innehåller vanligtvis data om liknande träslag som ofta har jämförbara egenskaper och kännetecken.