MiCROTEC - Europas mest effektiva sågverk

Europas mest effektiva sågverk

Det var det övergripande målet för SCAs senaste investering i anläggningen i Bollstabruk i Mellansverige. En sorteringsanläggning, full av toppmodern automations- och scanningteknik från MiCROTEC, och den hittills mest omfattande implementeringen av MiCROTEC Connect-systemet är de imponerande resultaten av denna investering.
Europas mest effektiva sågverk

Land

Sverige

Kund

SCA

»Det nya sorteringsverket behövde inte bara vara en anläggning i världsklass för dagens behov, utan det behövde också ha potential att visa vägen för nästa generation. Något som jag nu i efterhand med tillförsikt och stolthet kan säga att vi har uppnått.«

Johan Olofsson

Technology & Operation Excellence Manager and project manager at SCA

Investeringar i nyckelfrågor

"De stockar vi sågar har ofta vuxit i skogen i mellan 70 och 100 år och det faktum att vi nu kan se rakt igenom dem med hjälp av avancerad bildteknik är en verklig förändring. Det innebär att vi, innan vi sågar stocken, kan bestämma vilken produkt som är bäst lämpad och inte längre lämna någon aspekt av vår tillverkningsprocess åt slumpen. I kombination med sorteringsverkets ökade produktionskapacitet ger det oss en verklig konkurrensfördel", säger Olofsson.

SCA investerade i sin första röntgenskanner från MiCROTEC redan 2012. När företaget 2020 fattade beslutet att modernisera nyckelfunktionerna i sågverket gjordes även en investering i timmerplanen och en ny CT Log från MiCROTEC köptes in. Den enda datortomografen inom träindustrin är både nyckeln och utgångspunkten för MiCROTEC Connect-systemet. Den möjliggör en komplett 3D-rekonstruktion av de inre egenskaperna hos en stock och därmed värdebaserad optimering av slutprodukterna redan före sågning. Ju högre mätprecision, desto lättare är det att sortera stockarna optimalt och göra kapningen så resurseffektiv som möjligt, samtidigt som kvaliteten maximeras. En Logeye-skanner kompletterar MiCROTEC Connect-paketet i dess fullständiga konfiguration med en röntgenenhet vid ingången till sågverket. Denna scanner känner igen varje stock och den CT-baserade optimering som redan har utförts. Såglinjen är också utrustad med ett Truespin-rotationskontrollsystem och en modellscanner som kontrollerar eventuella avvikelser igen innan huvudprodukten sågas. När de har skurits till brädor passerar alla lameller genom flera Goldeneye-skannrar. Två Goldeneye 900-modeller integrerades i råsorteringen och en Goldeneye-skanner i den nybyggda torrsorteringslinjen.

 

Konsten av datahantering

"Med MiCROTEC Connect erbjuder vi en lösning som skapar ett intelligent nätverk mellan alla delar av ett sågverk, vilket gör det möjligt att övervaka hela produktionsprocessen. En avgörande aspekt är att riktade rekommendationer för åtgärder också kan härledas. Dessutom ges tidiga varningar vid avvikelser från kvalitetsstandarder eller vid potentiella störningar. Våra system upptäcker även de minsta avvikelserna från definierade kvalitetsstandarder. Tack vare möjligheten till kontinuerlig spårning kan vi fastställa exakt var ett problem kan ha uppstått eller kan uppstå inom en snar framtid. På så sätt kan vi ingripa i ett tidigt skede", förklarar MiCROTECs CSO Arianna Giudiceandrea. Sedan den senaste investeringen har SCA också förlitat sig på MiCROTEC Connect-lösning.

 

"Med det nya sorteringsverket på plats i Bollsta och all ny teknik i övriga delar av sågverket har vi nu helt enkelt en unik möjlighet att skapa en helt digital representation av hela vårt arbetsflöde. Vi kan nu köra en virtuell kopia av vår produktion parallellt med den verkliga och arbeta med optimering på ett helt nytt sätt", förklarar Olofsson.

Hela artikeln från TIMBER-ONLINE hittar du här