MiCROTEC - Tietokonetomografia

Tietokonetomografia (CT)

”Tulevaisuuden sahoja varten” – Sahanomistajien haaveena on aina ollut voida tietää ennen tukin sahaamista, mitä sen sisällä on. MiCROTECin CT Log on tehnyt tästä haaveesta totta.
Näe tukin sisälle jo ennen sahaamista

Näe tukin sisälle jo ennen sahaamista

Tukkien täysi digitaalinen rekonstruktio ja virtuaalinen luokittelu optimoi puiden katkonnan ja sahaamisen

Optimoi tuotteet arvon suhteen tilavuuden sijaan

Optimoi tuotteet arvon suhteen tilavuuden sijaan

Tietokonetomografia kuvaa ja rekonstruoi digitaalisesti tukkien sisäosat mahdollistaen optimaalisen sahausratkaisun reaaliaikaisen arvioimisen

”Kokonaisvaltaista sahaamista”

”Kokonaisvaltaista sahaamista”

Puun sisäisten virheiden koko ja sijainti voidaan kuvata tarkasti kolmella ulottuvuudella

Digitaalinen tukki

Digitaalinen tukki

CT Log arvioi puussa havaittujen virheiden perusteella tukin sisäosien ulkonäön, laadun ja lujuuden sekä niiden vaikutuksen lopputuotteisiin ennen tukin halkaisua. Sahaus ja katkonta optimoidaan jatkuvasti korkeimman laadun ja jälleenmyyntiarvon perusteella, joten tuotantoa voi hallita reaaliaikaisten prioriteettien mukaisesti.

Tarpeeseen perustuva sahaus

Tarpeeseen perustuva sahaus

⤫ 100-prosenttisesti optimoitu sahaus, joka perustuu lopputuotteiden mahdollisimman korkeaan arvoon ⤫ Entistä suurempi sahattujen tukkien arvo muihin halkaisuratkaisuihin verrattuna ⤫ Maksimoi puutavaran talteenottoarvon ja parantaa tuottoa ja jälleenmyyntiarvoa merkittävästi