MiCROTEC - MiCROTEC INLEDER ANDRA STEGET I GLOBALA ”ONE-BRAND” STRATEGIN
19 september 2023

MiCROTEC INLEDER ANDRA STEGET I GLOBALA ”ONE-BRAND” STRATEGIN

Strategiska företagsfunktioner centraliseras, kundrelevanta funktioner byggs ut ytterligare lokalt
MiCROTEC INLEDER ANDRA STEGET I GLOBALA ”ONE-BRAND” STRATEGIN

Sedan maj 2022 är samtliga bolag samlade under varumärket MiCROTEC.

Företagsvarumärkena kommer även fortsättningsvis att hanteras som produktvarumärken i den gemensamma produktportföljen. MiCROTEC stärker därmed sin kompetens inom området för processöverskridande scanning och optimeringslösningar för träförädlingsindustrin - från stock till slutprodukt.

För Linköping innebär den globala strategin "One Brand-One Product Portfolio" att nästa steg i företagets positionering och organisation tas. Detta steg innebär att prioritera och fokusera på hemmamarknaden. "Som en del av MiCROTEC Academy har vi redan lanserat ett utbildningsprogram för våra anställda i Sverige för att utöka kunskapen och expertisen inom den globala produktportföljen och kommer nu att intensifiera detta ytterligare", förklarar Stefan Nilsson, VD för MiCROTEC Linköping. Viktiga områden i företaget, såsom R&D, kommer att centraliseras till huvudkontoret. Frank Jöst, VD för MiCROTEC, konkretiserar: " Innovation har varit en av de centrala framgångsfaktorerna för varumärket sedan MiCROTEC grundades. Därför vill vi stärka detta viktiga område på ett hållbart sätt. Lokalt kommer vi att ägna oss ännu mer intensivt åt kundernas behov. Vår partner LOAB i Sverige kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med oss på den svenska marknaden."